lakksiisjnnknk

                                        

                                                

               

Jag heter Per Lifvergren och har bakgrund som Fd narkoman och kriminell, men det är sedan länge ett avslutat kapitel.

 
 Jag har nu varit drogfri i 27 år, och har allt sedan dess arbetat drogförebyggande i någon form.
 
 Jag har arbetat på behandlingshem, som fältassistent,drogsamordnare, frilansföreläsare och är nu sedan snart 5 år anställd av Svenska Narkotikapolisföreningen som droginformatör och utbildare.
 
 Jag erbjuder skräddarsydda föreläsningar om drogmissbruk, mobbing, attityder, alkohol och drogpolicy och bemötande för skolor, företag och föreningar. Kontakta mig på mail: per@lifvergren.se  för vidare information.